فایل های دسته بندی برق والکترونیک - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بهینه سازی چندمنظوره استفاده از FACTS برای جبرانسازی سیستم نیروی وا

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بهینه سازی چندمنظوره استفاده از FACTS برای جبرانسازی سیستم نیروی وا

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی شاخص مربوط به پایداری ولتاژ آنلاین بر اساس موازنه ولتاژ در خطوط انت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی شاخص مربوط به پایداری ولتاژ آنلاین بر اساس موازنه ولتاژ در خطوط انت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی محرک موتور DC بدون سنسور و بدون جاروبک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی محرک موتور DC بدون سنسور و بدون جاروبک

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یک کنترولر جریان برق یکپارچه بر مبنای PSO برای کاهش نوسانات سیستم ق

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یک کنترولر جریان برق یکپارچه بر مبنای PSO برای کاهش نوسانات سیستم ق

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بهبود کیفیت برق (قدرت) در نیروگاه بادی متصل به شبکه با استفاده از S

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بهبود کیفیت برق (قدرت) در نیروگاه بادی متصل به شبکه با استفاده از S

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی قوس الکتریکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی قوس الکتریکی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از کن

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ارتقای عملکرد دینامیکی یک سیستم برق یکپارچه در LFC با استفاده از

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اصلاح ثبات سیستم برق کم سیگنال توسط واکنش کیفیت و متغیرهای جبری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اصلاح ثبات سیستم برق کم سیگنال توسط واکنش کیفیت و متغیرهای جبری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل