فایل های دسته بندی کامپیوتر و آیتی - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آنالیز روش طبقه بندی متن سلسله مراتبی با استفاده از روش تعبیه گذاری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آنالیز روش طبقه بندی متن سلسله مراتبی با استفاده از روش تعبیه گذاری

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ACDC: الگوریتمی برای خوشه بندی Comprehension-Driven (ناشی از ادراک)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی ACDC: الگوریتمی برای خوشه بندی Comprehension-Driven (ناشی از ادراک)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روش جدید برای شناسایی حمله تزریق SQL بر اساس حذف مقادیر صنعت کوئری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روش جدید برای شناسایی حمله تزریق SQL بر اساس حذف مقادیر صنعت کوئری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسی ادبیات سیستمی در مورد روش ها و چالش های مهندسی نیازمندی های چ

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسی ادبیات سیستمی در مورد روش ها و چالش های مهندسی نیازمندی های چ

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی افزایش «داده های بزرگ» در محاسبات ابرکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی افزایش «داده های بزرگ» در محاسبات ابرکی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیستم مراقبت بهداشتی مبتنی بر محاسبات ابرکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سیستم مراقبت بهداشتی مبتنی بر محاسبات ابرکی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مصرف انرژی در تلفن های همراه

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مصرف انرژی در تلفن های همراه

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مطالعه شبکه های پایگاهی داده ها برای محاسبه های ابرکی (کلود)

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مطالعه شبکه های پایگاهی داده ها برای محاسبه های ابرکی (کلود)

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اینترنت اشیاء (IOT): یک دیدگاه، عناصر ساختاری و اهداف آتی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اینترنت اشیاء (IOT): یک دیدگاه، عناصر ساختاری و اهداف آتی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی