فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تحقیق و بررسی در مورد استفاده از موبایل در دروس و واحدهای حسابداری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تحقیق و بررسی در مورد استفاده از موبایل در دروس و واحدهای حسابداری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سودمندی گزارشات حسابداری تاریخی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سودمندی گزارشات حسابداری تاریخی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اصلاحات حسابداری در رومانی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی اصلاحات حسابداری در رومانی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کسب آگاهی و مهارت در سیستم های کنترل و مدیریت حسابداری

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی کسب آگاهی و مهارت در سیستم های کنترل و مدیریت حسابداری

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی استقلال و شناخت مالی نسبت به شورای ممیزی

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی از مشروعیت به حسابداری و حسابرسی برای اداره شهروندی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی از مشروعیت به حسابداری و حسابرسی برای اداره شهروندی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آیا محافظه کاری حسابداری باعث بهبود و پیشرفت محیط اطلاعاتی مشترک می

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی آیا محافظه کاری حسابداری باعث بهبود و پیشرفت محیط اطلاعاتی مشترک می

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تحلیل ویژگی های رشته حسابداری با استفاده از روند تاریخی گسترش حسابد

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تحلیل ویژگی های رشته حسابداری با استفاده از روند تاریخی گسترش حسابد

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت مالی استراتژیک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدیریت مالی استراتژیک

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی